Przyczyny depresji – skąd bierze się ta choroba?

Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę pojawienia się depresji. W badaniach wykazano, że w przypadku dość dużego procenta chorych (30-60%) pierwszy i kolejne epizody choroby poprzedzone było jakimś wydarzeniem silnie stresującym. Badacze wymieniają dwa rodzaje stresorów:

  • Somatyczne – nazwane też czynnikami egzogennymi np. poród, zaburzenia hormonalne, zakażenia, urazy czaszki, zażywanie niektórych leków.
  • Psychiczne – różnorodne wydarzenia życiowe związane głownie ze stratą lub porażką np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, przeprowadzka, niepowodzenia materialne.

Wielu z nas doświadcza w swoim życiu licznych wydarzeń stresowych dlaczego więc jedni w ich wyniku chorują a inni nie? Według badaczy czynnikiem predysponującym do zachorowania jest specyficzny sposób postrzegania siebie, świata i innych. Osoby depresyjne jeszcze przed zachorowaniem przejawiają tendencje do tego by siebie oraz własne działania oceniać negatywnie.

Negatywny obraz siebie wyraża się poprzez niska samoocenę, poczucie niskiej wartości, małej wiary we własne siły i możliwości. Osoba o takiej osobowości jest bardzo skupiona na własnych działaniach w wyniku czego wszelkie niepowodzenia intensywnie analizuje myśląc, co można było zrobić inaczej, lepiej. Taki sposób myślenia koncentruje się na przeszłości i nie pozwala iść dalej, co zwiększa poczucie bezradności i własnej niekompetencji w radzeniu sobie z życiem. W sytuacji kiedy osoba doświadcza mocnego stresu, emocje związane z poczuciem własnej beznadziei mogą aktywować proces chorobowy.

Co z tym dalej zrobić? Przeczytaj więcej o terapii depresji

Kontakt

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy lub dalszych informacji, zadzwoń do mnie:

608 444 147

pomogę i wskażę sposób dalszego postępowania