Terapia Poznawczo-Behawioralna, CBT

Jeśli czytali Państwo informacje o tym kim jestem – wiecie już że przez kilka lat pracowałam z pacjentami dotkniętymi chorobą nowotworową, na oddziałach katowickiego szpitala klinicznego. Warunki pracy wymagały ode mnie szybkich a co ważniejsze skutecznych interwencji terapeutycznych. Takie możliwości dała mi praca metodami poznawczo-behawioralnymi.

Sesje z pacjentem

Pierwszych kilka sesji – 2-3 w zależności od potrzeb pacjenta – poświęcam na wywiad z pacjentem, następnie diagnozowanie problemu i wyznaczanie celu do pracy. Ponieważ terapia poznawczo-behawioralna ma wypracowane protokoły terapeutyczne (sposoby pracy) dla konkretnych zaburzeń, dlatego bardzo ważne jest postawienie prawidłowej diagnozy pacjentowi. Sesje obejmują zaplanowaną na podstawie diagnozy ilość spotkań, w czasie których realizuje się wyznaczony cel. Po zrealizowaniu wszystkich zagadnień z protokołu, przeprowadzam z pacjentem podsumowanie. W tym momencie pacjent sam decyduje czy chce zakończyć pracę czy chce realizować jakiś inny cel.

Struktura pojedynczej sesji, która trwa 50 minut przedstawia się następująco:

  • omówienie wątków z okresu od ostatniej wizyty
  • nawiązanie do poprzedniej wizyty – własne przemyślenie pacjenta czy sesja wniosła sobą coś nowego
  • ustalenie programu spotkania
  • omówienie zadania domowego
  • omówienie punktów programu
  • ustalenie nowego zadania do wykonania we własnym zakresie
  • końcowe podsumowanie i uwagi

Metody pracy

Doświadczenia całego życia kształtują nasz sposób odbioru świata. Nasza przeszłość uczy nas i wpływa na teraźniejszość. Skoro jesteśmy w stanie wyuczyć się myśli i zachowań, które utrudniają nam życie, możemy też zastosować tą zasadę by coś zmienić w sobie.

Psychoedukacja

Terapeuci poznawczy kładą ogromny nacisk na edukację pacjenta, wychodząc z założenia, że wiedza zmniejsza lęk i napięcie. W myśl tej idei pacjent uzyskuje dokładną wiedzę o zaburzeniu oraz o metodach leczenia. Samowiedza w wielu przypadkach pozwala pacjentowi w kontrolowaniu objawów i radzeniu sobie z ewentualnymi nawrotami choroby.

Metody poznawcze

Uczą pacjenta świadomie podchodzić do treści własnych myśli. Terapeuta wraz z pacjentem wchodzi w jego świat, uczy się widzieć jego oczami, a następnie za pomocą otwartych pytań, odgrywania ról, ćwiczeń pisemnych – zachęca pacjenta by spojrzał na problem z innej perspektywy. Terapeuta posługując się wcześniejszymi doświadczeniami pacjenta, stara się zmienić jego sposób patrzenia na świat. Zmiana ta ma służyć temu, by pacjent wypracował nowe bardziej funkcjonalne sposoby interpretacji świata.

Metody behawioralne

Są one niezwykle skuteczną metodą pracy terapeutycznej. Pacjent dzięki np. obserwacji innych ludzi czy zbieraniu informacji zaczyna zauważać błędy we własnym sposobie myślenia i zachowania.

Zachęcam do skontaktowania się ze mną i dowiedzenia więcej o mojej pracy z pacjentami.

Terapia Poznawczo-Behawioralna Katowice

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy lub dalszych informacji – skontaktuj się ze mną i umów na wizytę w poradni w centrum Katowic

Kontakt

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy lub dalszych informacji, zadzwoń do mnie:

608 444 147

pomogę i wskażę sposób dalszego postępowania