Terapia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Najważniejszym elementem terapii w przypadku pacjentów z ChAD jest przekonanie ich do leczenia farmakologicznego. Leki wraz z psychoterapią dają dużą gwarancję poprawy nastroju i utrzymania pacjenta w stanie remisji (remisja [łac.], med. przejściowe zniknięcie lub osłabienie objawów chorobowych. Encyklopedia PWN). Leczenie farmakologiczne stabilizuje nastrój a psychoterapia (opierająca się w dużym stopniu na psychoedukacji) daje pacjentowi wiedzę potrzebną do kontrolowania objawów.Podstawowy problem pacjentów z ChAD to trzymanie reżimu farmakologicznego – czyli regularne branie leków. Chorzy najczęściej zgłaszają się do leczenia w fazie depresji. Kiedy ich nastrój ulega poprawie – dochodzą do wniosku, że są wyleczeni – przestają zażywać tabletki co powoduje nawrót choroby. Zadaniem terapeuty jest informowanie pacjenta czym jest jego choroba i jakie konsekwencje niesie ze sobą nieregularne branie leków. Dzięki różnym kwestionariuszom stosowania się do zaleceń lekarskich terapeuta jest w stanie pokazać pacjentowi zależność między przerwami lub modyfikowaniem leczenia na własna rękę a skutkami w postaci gorszego samopoczucia.

Pacjenci, którzy doświadczyli już w swoim życiu skutków ekonomiczno-społecznych swojej choroby, bardzo boją się nawrotów. Techniką terapeutyczną, pomagającą w zmniejszeniu lęku jest opracowanie wspólnie z terapeutą „koła ratunkowego”. Jest to lista objawów, których pacjent doświadcza będąc w remisji, depresji i w manii. Dzięki tej liście chory jest w stanie odróżnić co jest zwykłym obniżeniem lub podwyższeniem nastroju wynikającym z fizjologii organizmu, zmian pogodowych, wydarzeń życiowych, a co zwiastuje pojawienie się epizodu depresji lub manii.

Oprócz technik „tabelkowych” nastawionych na monitorowanie zmian nastroju oraz stosowania się do zaleceń lekarskich, w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym pracuje się z myślami pacjentów. Terapeuta tłumaczy ideę myśli automatycznych, uczy pacjenta jak podważać wiarę w ich słuszność, opowiada o zniekształceniach poznawczych uczy jak je rozpoznawać i zmieniać swój sposób postrzegania i interpretowania otaczającej rzeczywistości na bardziej funkcjonalny.

Kontakt

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy lub dalszych informacji, zadzwoń do mnie:

608 444 147

pomogę i wskażę sposób dalszego postępowania