Objawy depresji – jak rozpoznać depresję?

Depresja – objawy

Wielu ludzi używa określenia depresja w znaczeniu potocznym, jako lekkie obniżenie nastroju, krótkotrwały brak chęci do działania. Takich objawów w życiu doświadcza każdy z nas w wyniku np. przemęczenia, zmian hormonalnych, działania sytuacji stresowej. Kiedy więc mamy do czynienia z depresją a kiedy to tylko niewinny spadek energii, który nie jest jeszcze chorobą?

Podstawowym kryterium diagnostycznym jest czas trwania. O depresji zaczynamy mówić kiedy objawy trwają co najmniej 2 tygodnie. Wśród objawów depresji, które ułatwiają diagnozę wymienia się:

  • objawy emocjonalne: obniżony nastrój – smutek i towarzyszący mu często lęk, płacz, utrata radości życia (począwszy od utraty zainteresowań, skończywszy na zaniedbywaniu potrzeb biologicznych); czasem dysforia (zniecierpliwienie, drażliwość).
  • objawy poznawcze: negatywny obraz siebie, obniżona samoocena, samooskarżenia, pesymizm i rezygnacja, a w skrajnych wypadkach mogą pojawić się także urojenia depresyjne.
  • objawy motywacyjne: problemy z mobilizacją do wszelkiego działania, które może przyjąć wręcz formę spowolnienia psychoruchowego (faktycznego zwolnienia ruchów i reakcji); trudności z podejmowaniem decyzji.
  • objawy somatyczne: zaburzenie rytmów dobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania), utrata apetytu (ale możliwy jest również wzmożony apetyt), osłabienie i zmęczenie, utrata zainteresowania seksem, czasem skargi na różne bóle i złe samopoczucie fizyczne.
  • myśli i próby samobójcze

Warto w tym miejscu podkreślić, że częstym błędem popełnianym przez wielu z pacjentów jest próba autorytatywnego samozdiagnozowania się. Wtedy właśnie najczęściej oceniamy własny chwilowy nastrój jako depresję lub unikamy przyznania przed samym sobą, że faktycznie problem, który nas dotyka jest głębszy niż powierzchowne obniżenie nastroju.

Aby pomóc sobie samodzielnie, lepiej skorzystać ze sprawdzonego narzędzia jakim jest Skala Depresji Becka i na podstawie jej wyników zdecydować o wizycie u psychoterapeuty. Konsultacja osoby mogącej obiektywnie ocenić stan psychiczny i mającej doświadczenie w diagnozowaniu depresji z pewnością pomoże.

Depresja – przyczyny

Skąd bierze się depresja? Przeczytaj więcej o tym jakie są przyczyny depresji

Kontakt

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy lub dalszych informacji, zadzwoń do mnie:

608 444 147

pomogę i wskażę sposób dalszego postępowania