Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Gdyby spróbować opisać za pomocą kolorów stany jakich doświadczają pacjenci w chorobach afektywnych, świat widziany przez pacjentów z chorobą afektywną jednobiegunową (ChAJ) byłby wyłącznie czarny. Tak postrzegają świat pacjenci z depresją. W przypadku chorych z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD), w aktywnej fazie choroby, pacjenci widzą świat raz na czarno (faza depresji), a raz wyłącznie na biało (faza manii).

W praktyce oznacza to że badani doświadczają na jednym biegunie silnie obniżonego nastroju – brakuje im chęci życia, mają problemy z uwagą, pamięcią, koncentracją, nachodzą ich myśli samobójcze. Na drugim biegunie funkcjonuje przeciwieństwo depresji. Po okresie obniżonego nastroju (indywidualnym dla każdego chorego) z fazy melancholii pacjenci przechodzą w fazę manii. Rozpoznajemy to po dość szybko poprawiającym się nastroju i chęci działania. U chorych zaczyna dominować wiara w siebie i własne siły, poczucie wszechmocy, wręcz euforia.

W stanie manii badani żyją w przekonaniu, że mogą osiągnąć każdy cel i realizować nawet najbardziej nieprawdopodobne pomysły. W pełnej manii chorzy w wyniku nadmiernego pobudzenia doświadczają problemów ze snem, łaknieniem, bywają silnie rozdrażnieni, a bardzo szybki tok myślenia utrudnia im koncentrację i komunikację z otoczeniem.

Chorzy na ChAD doświadczać mogą także okresów remisji (braku objawów choroby). Ich nastrój jest wtedy stabilny – brak w nim dynamiki i zmienności charakterystycznej dla schorzenia.

W powszechnej opinii ChAD występujące dość rzadko – jednak z dostępnych statystyk wynika, że dotyka ona aż 4 % populacji.

Zachęcam gorąco do zapoznania się z kolejnymi materiałami na temat choroby afektywnej dwubiegunowej.

Czytaj dalej na temat:

Rozpoznanie choroby dwubiegunowej
Przyczyny choroby dwubiegunowej
Leczenie choroby dwubiegunowej

Kontakt

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy lub dalszych informacji, zadzwoń do mnie:

608 444 147

pomogę i wskażę sposób dalszego postępowania